Digital rekruttering

Vi er først og fremst rekrutterere

Se hvordan vi med digital rekruttering kan redusere kostnader, samtidig som vi øker kvaliteten på din rekruttering

Vårt oppdrag er

70 %

Reduserte kostnader

70 %

Redusert tidsforbruk

100 %

Tilfredshets-garanti*

100 %

Av talentene fanges opp i prosessen

Maksimum

5 dagers

Svartid til søkere**

Over

98 %

Kandidat-tilfredshet

*Du betaler ingenting om du ikke er tilfreds med prosessen.

** I prosesser hvor vi gjør vurderingen for deg, får alle kandidater svar på om de er videre med i prosessen innen maksimum 5 dager fra de har gjennomført sitt digitale intervju.  

Rådgivning

Alle stillinger er verifisert av våre erfarne og DNV sertifiserte rådgivere. Stillingsanalysen er tilpasset ditt rekrutteringsbehov og utarbeides sammen med deg. Det er vår rådgivning som sikrer høy faglig kvalitet i digital rekruttering.

Automatisering

Man vil gjennom automatisering redusere inntil 70 % av tiden man bruker på kommunikasjon med kandidater, lese CVer og søknader og gjennomføre førstegangsintervjuer.

Videointervju

Kandidaten vil sitte foran egen skjerm og besvare case og spørsmål i et automatisert videointervju. Det gir fleksibilitet for kandidaten og man får en god vurdering av kandidaten før et andregangsintervju. Gjennom automatisert videointervju vil man enklere fange opp talentene som normalt ikke blir tatt inn til et intervju.

Tester og analyse

Vi velger ut den testen eller analysen som gir best forutsigelse på en kandidats prestasjon i jobben.

Stillingsanalyse

En god stillingsanalyse er det som muliggjør høy faglig digital rekruttering. Alle våre stillinger er kvalitetssikret og verifisert av en DNV sertifisert rådgiver. På den måten gjør vi det enklere å velge ut riktig kandidat