Digirec

Etablert av et erfarent rekrutteringsfaglig miljø

Menneskene bak Digirec har arbeidet med rekruttering, strategi og organisasjonsutvikling i over 20 år. Digirec er et sterkt rekrutteringsfaglig selskap, som benytter teknologi for å effektivt velge ut kandidater i en ansettelsesprosess.

Rekrutteringsprosesser har et stort potensial for digitalisering og effektivisering. I Digirec er vi opptatt av at dette skjer uten at vi reduserer kvaliteten i utvelgelsen.

Derfor vil det alltid være en DNV sertifisert rådgiver som bistår i prosessene.