Priser

Digital rekruttering gir store kostnadsbesparelser kontra tradisjonell rekruttering. Våre priser er satt opp slik at du kan gjøre store deler av rekrutteringen selv eller du kan kjøpe tilleggstjenester hvor vi gjør mye av jobben for deg. Rekrutterer du mange stillinger gjennom et år vil pris per rekruttering bli vesentlig rimeligere. 

Tilleggstjenester

Grunnpakke

Du gjør mye selv
NOK 19 500
for første stilling
 • Veiledning av DNV sertifisert rådgiver
 • Full stillingsanalyse
 • Oppsett av komplett digitalt intervju
 • Arbeidsprøve gjennom tilpasset case
 • Vurderingsguide for videointervju
 • Tilpasset test eller personprofilanalyse*
 • Full tilgang til egen rekrutteringsside
 • Opplæring i systemvurdering

+ Vurdering

Vi vurderer og prioriterer kandidatene for deg
NOK 950
per kandidat*
 • Kategorisering av kandidater
 • Vurdering kandidatenes svar på case
 • Score og kommentarer på svar i videointervju
 • Vurdering av testresultater
 • Avslag til ikke aktuelle kandidater
 • Kandidatliste til andregangsintervju
 • Full tilgang til egen rekrutteringsside
 • Opplæring i videre systemvurdering

+ Full rekruttering

Vi gjør hele jobben for deg
NOK 3400
per kandidat
 • 2. gangs videointervju
 • Enkel kandidatrapport
 • Arrangere finalepresentasjon
 • Referansesjekk på valgt kandidat
 • Avslag til ikke valgte kandidater
 • Oppfølgingssamtale
 • Full tilgang til egen rekrutteringsside
 • Fullt innsyn gjennom hele prosessen

Priseksempler

Grunnpakke + vurdering

Grunnpakke + Vurdering

 • Alle søkere kvalifisert og kategorisert
 • 20 kandidater til full vurdering

Grunnpakke + vurdering + full rekruttering

Grunnpakke + Vurdering + Full rekruttering

 • Alle søkere kvalifisert og kategorisert
 • 20 kandidater til full vurdering
 • 5 kandidater til full rekruttering

Rekruttering basis

Du gjør mye selv
NOK 11 900 For første stilling
 • Ved første stilling kreves ny stillingsanalyse
 • Publisering av stilling på valgte kanaler (annonseringskostnader kommer i tillegg)
 • Full support og støtte under rekrutteringen
 • Du vurderer, scorer og rangerer selv kandidatene

Rekruttering basis

Du gjør mye selv
NOK 5 900 Fra stilling 2 til 6
 • Krever ingen ny stillingsanalyse ved rekruttering av tilsvarende stilling
 • Publisering av stilling på valgte kanaler (annonseringskostnader kommer i tillegg)
 • Full support og støtte under rekrutteringen
 • Du vurderer, scorer og rangerer selv kandidatene

Ny stillingsanalyse

NOK9900
NOK 0
per ny type stilling
 • Full stillingsanalyse med absolutte krav, faglig og personlig kompetanse
 • Oppsett av komplett digitalt intervju
 • Utarbeidelse av arbeidsprøve gjennom tilpasset case
 • Vurderingsguide for videointervju
 • Tilpasset test eller personprofilanalyse*
 • Kvalitetssikring av annonsetekst
 • Verifisert av DNV sertifisert rådgiver
 • Oppsett og full tilgang til egen rekrutteringsside
 • Opplæring i systemvurdering
Introduksjonstilbud